Territori i Sostenibilitat signa els convenis de col·laboració amb els col·legis professionals d’arquitectes, aparelladors i administradors de finques per la implantació de la Inspecció Tècnica.

Dos mesos després de la seva entrada en vigor, la Generalitat ha començat a encaminar les ITE, les Inspeccions Tècniques d’Edificis, la ITV obligatòria que haurà de passar el parc d’habitatges català. Els convenis signats amb els col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Catalunya, tenen per objectiu que aquestes entitats professionals es converteixen en garants de la qualitat dels informes d’inspecció que elaborin els seus membres.

En comunicat de premsa, des del Departament de Territori afirmaven que aquests organismes hauran de garantir que els tècnics que elaborin els informes de l’ITE estiguin degudament col·legiats, que la documentació sigui complerta i que el contingut sigui conforme al decret que regula aquesta normativa. Els col·legis emetran doncs un certificat d’idoneïtat que enviaran, amb l’informe tècnic corresponent, a la Generalitat.

Després de treure l’obligatorietat dels visats tècnics, la Generalitat sembla donar un premi de compensació als Col·legis professionals del sector que han vist com els seus ingressos, ja tocats pels efectes de la crisi, arribaven a nivells baixíssim. El que queda per veure és què passarà quan la col·legiació deixi de ser obligatòria, tal i com preveu la llei Òmnibus. Fonts del departament consultades per aquesta redacció, van afirmar estar a l’expectativa i no tenir res previst quan es donés aquesta circumstància.

Aquests convenis donaran una garantia de qualitat a la inspecció, una de les demandes més esteses entre els professionals de la rehabilitació, que es queixen de l’arbitrarietat en els criteris d’inspecció, de la qual criticaven que fos només visual. En una recent reunió de la Comissió de Rehabilitació RIME al Gremi de Constructors d’Obres, els professionals coincidien en la necessitat de sancionar les comunitats de propietaris que no se sotmetessin a l’ITE com a mesura per a garantir-ne el seu compliment. Fonts del departament afirmaven que el 31 de desembre de 2012 haurien d’haver passat la Inspecció 49.000 edificis a Catalunya, i que és poc probable que així sigui. No està previst de moment cap mesura de caràcter sancionador a l’espera de veure l’evolució en la implantació del nou sistema.

ANGLÈS SARRIAS, Imma. “El Govern encarrila la ITE”. Article publicat 12/04/2011. http://www.gremi-obres.org/premsa/nota.asp?id=995 

Anuncios