Alemany critica la despesa innecessària en infraestructures no rentables i d’alt manteniment i defensa justificar els projectes futurs amb un anàlisi de viabilitat.

Amb motiu de la presentació d’un estudi del Cercle d’Infraestructures, el president d’Abertis, Salvador Alemany, va criticar l’abús dels recursos econòmics del Fons de Cohesió Europeu en la construcció d’infraestructures “innecessàries” en les que no es va tenir en compte la seva rendibilitat ni l’alt cost del seu manteniment, segons recull l’informatiu El Vigia.

Com a exemples de dispendi, l’estudi del Cercle d’Infraestructures assenyala la construcció d’autovies gratuïtes paral·leles a autopistes de pagament, aeroports fantasmes, línies ferroviàries no rendibles i molls de càrrega que no s’utilitzen, A més, segons va afirmar Alemany, “moltes de les accions es van fer amb diners que no pagàvem però que ara ens ha deixat una hipoteca”.

El criteri per prioritzar les inversions passa per dur a terme una planificació estratègica de l’oferta i del cost d’oportunitat i un anàlisi cost-benefici que tingui en compte la rendibilitat financera, econòmica i social. En resum, i tal com va expressar el mateix president d’Abertis, es tracta de crear infraestructures responsables i deixar de fer les que no ho són.

Segons Alemany, el país no pot estar parat mentre sofistica el model, però s’ha d’apostar per infraestructures planetàries com ports i aeroports amb un impacte econòmic evident. L’estudi de viabilitat que va proposar hauria de quantificar el retorn de la inversió en totes les etapes, fins i tot en la de gestió, per tal de garantir la sostenibilitat de la infraestructura.

ANGLÈS SARRIAS, Imma. “Infraestructures sí, seny també”. Article publicat el 30/05/2011 a www.gremi-obres.org.

Anuncios