Miquel Valls demana que la deducció per beneficis extraordinaris obtinguts en la venda d’actius es faci extensiu als beneficis ordinaris de l’activitat, amb un percentatge de deducció superior.

La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat recentment tres propostes econòmiques de xoc que consideren de “vital importància” en el moment actual per “reforçar la capitalització de les empreses”. El document s’ha publicat mitjançant l’editorial de l’informe Actualitat Econòmica emès per l’entitat al final del mes de maig.

Davant la pregunta clau: “Com fer que la inversió empresarial creixi, davant del clima de desconfiança i restricció de crèdit?” es planteja la primera proposta. “La primera cosa que s’ha de fer és donar un tractament fiscal més favorable a la reinversió productiva mentre duri l’actual conjuntura”. De nou la petició de facilitats fiscals, que en l’informe de la Cambra s’especificarien fent extensible als beneficis ordinaris de l’activitat l’actual 12% deduïble dels beneficis extraordinaris obtinguts per la venda d’actius. No només això, es proposa també un percentatge de deducció superior que, però, limités el destí de la inversió als actius productius excloent, d’aquesta manera, la compra d’accions.

La segona proposta per afavorir l’autofinançament empresarial és agilitzar la recuperació de l’IVA dels clients morosos. “No és de justícia –afirma el document- que les empreses hagin d’esperar entre sis mesos i un any per reclamar la devolució de l’IVA, o bé esperar que l’empresa morosa entri en concurs”. Per acabar, s’exigeix que l’empresa pugui descomptar de les seves obligacions tributàries les factures pendents de cobrament del sector públic.

Aquest paquet de propostes pretén posar solució a l’actual incertesa que provoca, segons la Cambra, que les empreses amb beneficis optin per amortitzar el deute, mantenir efectiu o repartir dividends, en comptes de realitzar noves inversions productives. D’aplicar-se aquestes mesures, conclou, moltes empreses recuperarien la capacitat financera per afrontar nous projectes inversors aquí i a l’estranger.

ANGLÈS SARRIAS, Imma. “La Cambra proposa facilitar fiscalment la reinversió productiva”. Article publicat el 6 de juny de 2011 a www.gremi-obres.org.

 

Anuncios