Una campanya internacional informa que la rehabilitació del parc d’habitatges europeus en criteris d’eficiència permetria estalviar el 32% del total d’energia primària consumida a Europa.

Si els edificis europeus complissin amb els criteris d’estalvi energètic fixats en les darreres normatives comunitàries, s’estalviaria l’energia equivalent a la que produeixen els sectors del carbó i el nuclear junts. Així ho denuncies des de l’Associació EuroACE (Aliança Europea  per a l’Eficiència Energètica en els Edificis) dins la campanya “Rehabilitar Europa… ¡Ahora!”, iniciada recentment.

La campanya consisteix a una carta oberta on més de 20 empreses i companyies líders a nivell europeu s’adrecen als diferents Ministres d’Energia dels estats membre urgint-los a reorientar les seves polítiques per promoure l’eficiència energètica en els edificis.

La situació ho mereix si s’atenen a les xifres aportades per l’Associació. A més d’estalviar fins a una tercera part de l’energia primària que es consumeix a dia d’avui,  “La profunda renovació dels edificis europeus reduiria fins a 4 milions de barrils de petroli estranger a l’any, combatria així el canvi climàtic i crearia fins a 2 milions de nous llocs de treball”m afirma un dels signants de la carta, Tony Robson, de Knauf Insulation.

Aquesta carta arriba en un moment oportú, quan ja es preveu el fracàs de complir els objectius en eficiència energètica previstos per 2020, però quan encara es pot millorar en sentit energètic. Actualment, segons informen, només s’està rehabilitant l’1,2% dels edificis. “Els Governs europeus han de prendre la decisió correcta per el futur i escollir la rehabilitació energètica del parc d’habitatges com a actuació preferent d’una ambiciosa agenda energètica”, conclouen des de l’Associació.

 ANGLÈS SARRIAS, Imma. “Els edificis europeus gasten tanta energia com els sectors nuclear i del carbó”. Article publicat el 13 de juny de 2011 a www.gremi-obres.org.

 

 

Anuncios