Durant l’any 2010 es van gestionar a través de plantes de reciclatge un 57,6 per cent del total de residus generats per la construcció i la demolició, fet que demostra la consolidació del reaprofitament.

Brot verd en la sostenibilitat en el sector constructiu. Així es podria classificar l’ última notícia feta pública pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que en el Balanç 2010 dels residus de la construcció i demolició a Catalunya, apunta un clar augment del reciclatge.

D’aquesta manera, del total de 3.527.000 tones de residus generades pel sector al llarg de l’any passat, un 57,6% es van gestionar a través de plantes de reciclatge i triatge. L’altre 42,4% es van portar a dipòsit controlat.

Aquestes xifres fan referència als residus de construcció i demolició provinents d’enderrocaments d’edificis, d’excavacions de sòls i execució d’obres viàries, i de les restes dels materials de construcció de les obres de nova planta i de les reformes en habitatges o urbanitzacions. La generació d’aquest tipus de residus, però, ha caigut un 25% respecte el2009 acausa de l’aturada en el sector.

No només en la construcció, el reciclatge de residus ha crescut en tots els àmbits, recollint-se en l’àrea municipal de Barcelona un total d’1.700.900 tones. Això suposa un increment del 8% respecte de l’any 2009, i s’estén al 40,57% del total de residus generats. Les previsions apunten que aquesta tendència seguirà a l’alça.

ANGLÈS SARRIAS, Imma. “Més de la meitat dels residus de la construcció es reciclen”. Article publicat el 25 de juliol de 2011 a www.gremi-obres.org

Anuncios