Segons els experts, tot i que el sector constructiu va provocar la major caiguda d’ocupació a l’ inici de la crisi agreujant-la, no en va ser la causa i és erroni culpabilitzar-lo totalment.

La crisi comença a redimir-se amb el sector constructiu. Després d’anys d’inculpar la construcció de la situació econòmica actual, en una confusió permanent entre construcció, immobiliària i promoció, la realitat demostra que, si bé és cert que el sector ha augmentat l’ impacte de la crisi en el nostre país, no n’ha estat el culpable, tal i com es pretén sovint d’una manera simplista. Així ho va determinar el grup d’experts i economistes reunits recentment en el Consell Assessor d’Expansión i Actualitat Econòmica, segons informa el diari econòmic.

Els experts reconeixen que una part “significativa” de la sobtada i intensa caiguda de l’ocupació va ser causa de la construcció, que va arribar a representar més del 13% de l’ocupació total abans dela crisi. Segonsapunten les dades, l’ocupació al sector va tornar, fa uns quants trimestres, a la seva mitjana històrica (propera al 8% de l’ocupació total) i tot i així, els problemes del mercat espanyol han subsistit. El boom constructiu era doncs, una ficció que maquillava els defectes reals de l’economia.

Quina és, doncs, la causa de l’atur, en constant augment? La conclusió va ser unànime: la rigidesa del mercat. Paradoxalment, en el nostre mercat laboral, resulta més fàcil acomiadar que reduir la retribució d’un treballador. Per això les empreses s’han adaptat a la crisi per tres grans vies: expedients de regulació (ERE), en molt menor mesura, expedients de regulació temporal (ERTE), no renovació de contractes temporals i acomiadaments individuals disciplinaris improcedents.

En aquest sentit, van destacar el pes excessiu dels contractes temporals en el mercat laboral espanyol i la magnitud d’efectes adversos que provoca. Entre ells, el desinterès del treballador per la tasca que ocupa i de l’ empleador per formar-lo, l’ elevat cost de rotació de treballadors diferents en un mateix lloc de treball i el conseqüent “atur friccional” addicional al produït per la crisi.  

ANGLÈS SARRIAS, Imma. “Exculpar la construcció”. Article publicat el 4 d’agost de 2011 a www.gremi-obres.org.

Anuncios