La capacitat de canviar per adaptar-se o avançar-se als nous temps és essencial en la gestió empresarial, al mateix nivell que la capacitat financera o la intuïció de l’empresari.

“Qui no entén la innovació, no entén el negoci”. Amb aquesta cita de Peter Drucker, filòsof i consultor vienès, es presentava en societat la recent fundada associació Innovació enla Construcció Asturiana, ICA, constituïda com el clúster d’I+D+i del sector, en el Principat d’ Astúries. L’agrupació neix amb la vocació d’oferir majors possibilitats de supervivència a les empreses d’un sector que està a prova.

En paraules del seu president, Javier Cuesta Méndez, recollides a la revista Ático, la lliçó de la crisi pel sector constructiu ha estat contundent: els mètodes de treball del passat no són vàlids pel demà i enfrontar-se a la incertesa exigeix “disposar d’eines que evolucionin, com a mínim, a la mateixa velocitat que els canvis de l’entorn”. “Des d’aquesta perspectiva, la innovació és una assegurança de vida”, conclou Cuesta.

Les circumstàncies adverses que està travessant el sector obliguen a un canvi de rumb, però també hi ha altres factors que han dut la construcció a una cruïlla necessària: la nova directiva comunitària sobre eficiència energètica n’és un bon exemple. Segons aquesta norma, els edificis que es construeixin a partir de 2020 hauran de ser ZEB (Zero Emision Buildings, Edificis d’Emissió Zero), una exigència que comporta un canvi en el sistema.

La gestió d’aquest canvi és clau, insisteix el president de l’ICA. “Les empreses que siguin visionaries, proactives i líders d’aquest procés tindran molts avantatges davant les que actuïn de manera reactiva”, explica. I és que, segons afegeix, la innovació s’ha d’entendre com competitivitat empresarial: la capacitat de seguir venent en el mercat productes o serveis que permetin guanyar diners de manera sostenible.

ANGLÈS SARRIAS, Imma. Article publicat a www.gremi-obres.org el 5 d’agost de 2011.

Entendre la innovació, entendre el negoci

Anuncios