Es podran encadenar contractes temporals sense obligació de fer al treballador fix en els propers dos anys, dintre les mesures conjunturals aprovades per l’Executiu per combatre l’atur.

Les mesures fiscals queden, de moment, aparcades. Així va quedar palès amb la recent aprovació de les noves mesures en matèria laboral en el Consell de Ministres destinades, fonamentalment, a incentivar l’ocupació juvenil, la taxa d’atur de la qual es troba ara en un 46,1%, segons el Ministre de Treball, Valeriano Gómez. Les dues principals novetats són la reforma del contracte de formació juvenil i la supressió del límit en l’encadenament de contractes temporals.

Com a justificant d’aquesta mesura i segons declaracions recollides al diari La Vanguardia, Gómez va assegurar que un de cada tres aturats són joves menors de 30 anys, que la taxa d0atur entre menors de 25 supera el doble de la mitjana d’aturats i que 700.000 joves menors de 25 anys no tenen el títol secundari obligatori.

“El Govern s’estima més un temporal que no pas un aturat”, va sentenciar el Ministre davant la polèmica mesura suspèn durant dos anys l’obligatorietat de passar un treballador de temporal a fix en encadenar més de dos contractes temporals. A la pràctica suposa que una persona podrà passar fins a quatre anys encadenant contractes temporals. Segons els sindicats, aquesta és una manera més d’abaratir l’acomiadament, ja que a les empreses resulta sempre més rendible acomiadar temporals que no pas fixos.

Entre les altres mesures aprovades, destaquen l’estalvi del 100% dela Seguretat Sociala les PIMES que contractin joves sense estudis d’entre 16 i 25 anys, la pròrroga fins a 6 mesos de l’ajuda per aturats i el pagament, per part del Fogasa, de vuit dies de salari per acomiadament objectiu fins al 31 de desembre de 2013. 

 ANGLÈS SARRIAS, Imma. “Temporalitat contra atur”. Article publicat el 30 d’agost de 2011 a www.gremi-obres.org.

Anuncios